LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

    CÔNG TY TNHH PIZZA HIP’S

    Điện thoại: 0833 007 887

    Email: contact@pizzahips.vn

    Địa chỉ: Số 133, Đường 179, Văn Giang,  Văn Giang, Hưng Yên